AppendIterator::getIteratorIndex

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

AppendIterator::getIteratorIndexGets an index of iterators

Descrierea

public AppendIterator::getIteratorIndex ( void ) : int

Gets the index of the current inner iterator.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns an integer, which is the zero-based index of the current inner iterator.

Exemple

Example #1 AppendIterator.getIteratorIndex() basic example

<?php
$array_a 
= new ArrayIterator(array('a' => 'aardwolf''b' => 'bear''c' => 'capybara'));
$array_b = new ArrayIterator(array('apple''orange''lemon'));

$iterator = new AppendIterator;
$iterator->append($array_a);
$iterator->append($array_b);

foreach (
$iterator as $key => $current) {
    echo 
$iterator->getIteratorIndex() . '  ' $key ' ' $current PHP_EOL;
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

0  a aardwolf
0  b bear
0  c capybara
1  0 apple
1  1 orange
1  2 lemon

A se vedea și