DateTime::setTimezone

date_timezone_set

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

DateTime::setTimezone -- date_timezone_setSets the time zone for the DateTime object

Descrierea

Stil obiect-orientat

public DateTime::setTimezone ( DateTimeZone $timezone ) : DateTime

Stil procedural

date_timezone_set ( DateTime $object , DateTimeZone $timezone ) : DateTime

Sets a new timezone for a DateTime object.

Parametri

object

Doar stilul procedural: Un obiect DateTime întors de date_create(). Funcția modifică acest obiect.

timezone

A DateTimeZone object representing the desired time zone.

Valorile întoarse

Întoarce obiectul DateTime pentru înlănțuirea metodelor sau FALSE în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.3.0A fost schimbată valoarea întoarsă în caz de succes din NULL în DateTime.

Exemple

Example #1 DateTime::setTimeZone() example

Stil obiect-orientat

<?php
$date 
= new DateTime('2000-01-01', new DateTimeZone('Pacific/Nauru'));
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";

$date->setTimezone(new DateTimeZone('Pacific/Chatham'));
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";
?>

Stil procedural

<?php
$date 
date_create('2000-01-01'timezone_open('Pacific/Nauru'));
echo 
date_format($date'Y-m-d H:i:sP') . "\n";

date_timezone_set($datetimezone_open('Pacific/Chatham'));
echo 
date_format($date'Y-m-d H:i:sP') . "\n";
?>

Exemplele de mai sus vor afișa:

2000-01-01 00:00:00+12:00
2000-01-01 01:45:00+13:45

A se vedea și