Instalarea

Pentru a activa biblioteca dbase și a utiliza aceste funcții, PHP trebuie compilat cu opțiunea --enable-dbase .