DirectoryIterator::isExecutable

(PHP 5, PHP 7)

DirectoryIterator::isExecutableDetermine if current DirectoryIterator item is executable

Descrierea

public DirectoryIterator::isExecutable ( void ) : bool

Determines if the current DirectoryIterator item is executable.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns TRUE if the entry is executable, otherwise FALSE

Exemple

Example #1 DirectoryIterator::isExecutable() example

This example lists files in the directory containing the script which are executable.

<?php
$iterator 
= new DirectoryIterator(dirname(__FILE__));
foreach (
$iterator as $fileinfo) {
    if (
$fileinfo->isExecutable()) {
        echo 
$fileinfo->getFilename() . "\n";
    }
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

example.php
myscript.sh

A se vedea și