DOMDocument::schemaValidateSource

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::schemaValidateSource Validates a document based on a schema

Descrierea

public DOMDocument::schemaValidateSource ( string $source [, int $flags ] ) : bool

Validates a document based on a schema defined in the given string.

Parametri

source

A string containing the schema.

flags

A bitmask of Libxml schema validation flags. Currently the only supported value is LIBXML_SCHEMA_CREATE. Available since PHP 5.5.2 and Libxml 2.6.14.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.5.2 Added the flags parameter

A se vedea și