Ev::stop

(PECL ev >= 0.2.0)

Ev::stopStops the default event loop

Descrierea

final public static Ev::stop ([ int $how ] ) : void

Stops the default event loop

Parametri

how

One of Ev::BREAK_* constants .

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

  • Ev::run() - Begin checking for events and calling callbacks for the default loop