EvWatcher::invoke

(PECL ev >= 0.2.0)

EvWatcher::invokeInvokes the watcher callback with the given received events bit mask

Descrierea

public EvWatcher::invoke ( int $revents ) : void

Invokes the watcher callback with the given received events bit mask.

Parametri

revents

Bit mask of watcher received events .

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.