Exception::getTraceAsString

(PHP 5, PHP 7)

Exception::getTraceAsStringGets the stack trace as a string

Descrierea

final public Exception::getTraceAsString ( void ) : string

Returns the Exception stack trace as a string.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the Exception stack trace as a string.

Exemple

Example #1 Exception::getTraceAsString() example

<?php
function test() {
    throw new 
Exception;
}

try {
    
test();
} catch(
Exception $e) {
    echo 
$e->getTraceAsString();
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

#0 /home/bjori/tmp/ex.php(7): test()
#1 {main}

A se vedea și