FilesystemIterator::setFlags

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

FilesystemIterator::setFlagsSets handling flags

Descrierea

public FilesystemIterator::setFlags ([ int $flags ] ) : void

Sets handling flags.

Parametri

flags

The handling flags to set. See the FilesystemIterator constants.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 FilesystemIterator::key() example

This example demonstrates the difference between the FilesystemIterator::KEY_AS_PATHNAME and FilesystemIterator::KEY_AS_FILENAME flags.

<?php
$iterator 
= new FilesystemIterator(dirname(__FILE__), FilesystemIterator::KEY_AS_PATHNAME);
echo 
"Key as Pathname:\n";
foreach (
$iterator as $key => $fileinfo) {
    echo 
$key "\n";
}

$iterator->setFlags(FilesystemIterator::KEY_AS_FILENAME);
echo 
"\nKey as Filename:\n";
foreach (
$iterator as $key => $fileinfo) {
    echo 
$key "\n";
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Key as Pathname:
/www/examples/apple.jpg
/www/examples/banana.jpg
/www/examples/example.php

Key as Filename:
apple.jpg
banana.jpg
example.php

A se vedea și