Filtrele de criptare

mcrypt.* și mdecrypt.* oferă criptare și decriptare simetrică, utilizând libmcrypt. Ambele seturi de filtre susțin aceiași algoritmi disponibili extensiei mcrypt sub forma mcrypt.ciphername, unde ciphername este denumirea algoritmului de criptare, care ar fi putut fi transmis funcției mcrypt_module_open(). De asemenea sunt disponibili și următorii cinci parametri:

Parametrii filtrului mcrypt
Parametrul Necesar? Implicit Valori-exemple
mode Opțional cbc cbc, cfb, ecb, nofb, ofb, stream
algorithms_dir Opțional ini_get('mcrypt.algorithms_dir') Localizarea modulelor algoritmilor
modes_dir Opțional ini_get('mcrypt.modes_dir') Localizarea modulelor modurilor
iv Necesar nu este De obicei 8, 16, sau 32 baiți de date binare. Depinde de cifru
key Necesar nu este De obicei 8, 16, sau 32 baiți de date binare. Depinde de cifru

Example #1 Criptarea conținutului unui fișier utilizând 3DES

<?php
$passphrase 
'My secret';

/* Transformă parola în text deschis
 * într-o pereche iv/key reproductibilă
 */
$iv substr(md5('iv'.$passphrasetrue), 08);
$key substr(md5('pass1'.$passphrasetrue) .
               
md5('pass2'.$passphrasetrue), 024);
$opts = array('iv'=>$iv'key'=>$key);

$fp fopen('secret-file.enc''wb');
stream_filter_append($fp'mcrypt.tripledes'STREAM_FILTER_WRITE$opts);
fwrite($fp'Secret secret secret data');
fclose($fp);
?>

Example #2 Citirea unui fișier criptat

<?php
$passphrase 
'My secret';

/* Transformă parola în text deschis
 * într-o pereche iv/key reproductibilă
 */
$iv substr(md5('iv'.$passphrasetrue), 08);
$key substr(md5('pass1'.$passphrasetrue) .
               
md5('pass2'.$passphrasetrue), 024);
$opts = array('iv'=>$iv'key'=>$key);

$fp fopen('secret-file.enc''rb');
stream_filter_append($fp'mdecrypt.tripledes'STREAM_FILTER_READ$opts);
$data rtrim(stream_get_contents($fp));
fclose($fp);

echo 
$data;
?>