apache_setenv

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

apache_setenvStabilește o variabilă de mediu a unui subprocess Apache

Descrierea

apache_setenv ( string $variable , string $value [, bool $walk_to_top = false ] ) : bool

apache_setenv() stabilește valoarea unei variabile de mediu Apache specificată prin variable.

Notă:

La stabilirea unei variabile de mediu Apache, variabila $_SERVER corespunzătoare nu este schimbată.

Parametri

variable

Variabila de mediu ce se stabilește.

value

Valoarea nouă a variable.

walk_to_top

Determină dacă se va stabili variabila de cel mai înalt nivel, disponibilă la toate nivelele Apache.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Stabilirea unei variabile de mediu Apache cu ajutorul apache_setenv()

<?php
apache_setenv
("EXAMPLE_VAR""Example Value");
?>

Note

Notă:

apache_setenv() poate fi utilizată împreună cu apache_getenv() pe diferite pagini, sau pentru a stabili variabile ce vor fi transmise către Incluziunile de Partea Server-ului (Server Side Includes) (.shtml) care au fost incluse în script-uri PHP.

A se vedea și