array_diff

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

array_diffCalculează diferența dintre tablouri

Descrierea

array_diff ( array $array1 , array $array2 [, array $... ] ) : array

Compară array1 cu unul sau mai multe tablouri și întoarce valorile din array1 care nu sunt prezente în celelalte tablouri.

Parametri

array1

Tabloul de referință

array2

Tabloul care se compară

...

Mai multe tablouri pentru a se compara

Valorile întoarse

Întoarce un array ce conține toate înregistrările din array1 care nu sunt prezente nici în unul din celelalte tablouri.

Exemple

Example #1 Exemplu array_diff()

<?php
$array1 
= array("a" => "green""red""blue""red");
$array2 = array("b" => "green""yellow""red");
$result array_diff($array1$array2);

print_r($result);
?>

Aparițiile multiple în $array1 sunt toate tratate în același mod. Aceasta va afișa :

Array
(
    [1] => blue
)

Note

Notă:

Două elemente sunt considerate egale dacă și numai dacă (string) $elem1 === (string) $elem2. În cuvinte: dacă reprezentarea lor ca șiruri de caractere este aceeași.

Notă:

Această funcție verifică numai o dimensiune a unui tablou n-dimensional. Desigur că puteți să verificați dimensiunile mai adânci utilizând array_diff($array1[0], $array2[0]);.

A se vedea și