call_user_method

(PHP 4, PHP 5)

call_user_methodCall a user method on an specific object

Avertizare

Această funcție este ÎNVECHITĂ începând cu PHP 4.1.0 și ELIMINATĂ în PHP 7.0.0.

Variante alternative pentru această funcție sunt:

Descrierea

call_user_method ( string $method_name , object &$obj [, mixed $... ] ) : mixed

Parametri

method_name

The method name being called.

obj

The object that method_name is being called on.

...

The optional parameters.

Exemple

Example #1 call_user_method() alternative

<?php
call_user_func
(array($obj$method_name), $parameter /* , ... */);
?>

A se vedea și