checkdate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

checkdateValidează o dată Gregoriană

Descrierea

checkdate ( int $month , int $day , int $year ) : bool

Verifică validitatea datei formate din argumenți. O dată este considerată validă dacă fiecare parametru este definit corespunzător.

Parametri

month

Luna este între 1 și 12 inclusiv.

day

Ziua este cuprinsă în domeniul zilelor permise pentru luna respectivă. Anii bisecți sunt luați în considerare.

year

Anul este între 1 și 32767 inclusiv.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE dacă data este validă; în caz contrar întoarce FALSE.

Exemple

Example #1 Exemplu checkdate()

<?php
var_dump
(checkdate(12312000));
var_dump(checkdate(2292001));
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bool(true)
bool(false)

A se vedea și

  • mktime() - Obține timestamp-ul Unix pentru o dată și oră
  • strtotime() - Translează aproape orice descriere textuală în limba engleză a datei și orei într-un timestamp Unix