closelog

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

closelogClose connection to system logger

Descrierea

closelog ( void ) : bool

closelog() closes the descriptor being used to write to the system logger. The use of closelog() is optional.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

  • syslog() - Generate a system log message
  • openlog() - Open connection to system logger