cyrus_close

(PHP 4 >= 4.1.0, PECL cyrus 1.0)

cyrus_closeClose connection to a Cyrus IMAP server

Descrierea

cyrus_close ( resource $connection ) : bool

Closes the connection to a Cyrus IMAP server.

Parametri

connection

The connection handle.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.