cyrus_unbind

(PHP 4 >= 4.1.0, PECL cyrus 1.0)

cyrus_unbindUnbind ...

Descrierea

cyrus_unbind ( resource $connection , string $trigger_name ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

connection

The connection handle.

trigger_name

The trigger name.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.