date_create_from_format

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

date_create_from_formatPseudonim pentru DateTime::createFromFormat()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: DateTime::createFromFormat()