date_sub

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

date_subPseudonim pentru DateTime::sub()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: DateTime::sub()