dbase_close

(PHP 5 < 5.3.0, dbase 5, dbase 7)

dbase_closeCloses a database

Descrierea

dbase_close ( resource $dbase_identifier ) : bool

Closes the given database link identifier.

Parametri

dbase_identifier

The database link identifier, returned by dbase_open() or dbase_create().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
dbase 7.0.0 dbase_identifier is now a resource instead of an int.

Exemple

Example #1 Closing a dBase database file

<?php

// open in read-only mode
$db dbase_open('/tmp/test.dbf'0);

if (
$db) {
  
// read some data ..
  
  
dbase_close($db);
}

?>

A se vedea și