dbase_delete_record

(PHP 5 < 5.3.0, dbase 5, dbase 7)

dbase_delete_recordDeletes a record from a database

Descrierea

dbase_delete_record ( resource $dbase_identifier , int $record_number ) : bool

Marks the given record to be deleted from the database.

Notă:

To actually remove the record from the database, you must also call dbase_pack().

Parametri

dbase_identifier

The database link identifier, returned by dbase_open() or dbase_create().

record_number

An integer which spans from 1 to the number of records in the database (as returned by dbase_numrecords()).

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
dbase 7.0.0 dbase_identifier is now a resource instead of an int.

A se vedea și