dio_truncate

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.0)

dio_truncate Truncates file descriptor fd to offset bytes

Descrierea

dio_truncate ( resource $fd , int $offset ) : bool

dio_truncate() truncates a file to at most offset bytes in size.

If the file previously was larger than this size, the extra data is lost. If the file previously was shorter, it is unspecified whether the file is left unchanged or is extended. In the latter case the extended part reads as zero bytes.

Parametri

fd

The file descriptor returned by dio_open().

offset

The offset in bytes.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Note

Notă: Această funcție nu este implementată pe platformele Windows.