eio_chmod

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_chmodChange file/direcrory permissions

Descrierea

eio_chmod ( string $path , int $mode [, int $pri = EIO_PRI_DEFAULT [, callable $callback = NULL [, mixed $data = NULL ]]] ) : resource

eio_chmod() changes file, or direcrory permissions. The new permissions are specified by mode.

Parametri

path

Path to the target file or directory

Avertizare

Evitați căile relative

mode

The new permissions. E.g. 0644.

pri

Prioritatea cererii: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX sau NULL. Dacă este transmis NULL, pri este stabilit intern la valoarea EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funcția callback este apelată atunci când o interpelare este încheiată. Ea trebuie să corespundă următorului prototip:

void callback(mixed $data, int $result[, resource $req]);
data

sunt niște date personalizate transmise în cerere.

result

conține rezultatul specific cererii; în esență, valoarea întoarsă de apelul de sistem corespunzător.

req

este o resursă a cererii opțională ce poate fi utilizată cu funcții precum eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Valorile întoarse

eio_chmod() returns request resource on success or FALSE on error.

A se vedea și