filter_has_var

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

filter_has_varChecks if variable of specified type exists

Descrierea

filter_has_var ( int $type , string $variable_name ) : bool

Parametri

type

One of INPUT_GET, INPUT_POST, INPUT_COOKIE, INPUT_SERVER, or INPUT_ENV.

variable_name

Name of a variable to check.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.