filter_input

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

filter_inputGets a specific external variable by name and optionally filters it

Descrierea

filter_input ( int $type , string $variable_name [, int $filter = FILTER_DEFAULT [, mixed $options ]] ) : mixed

Parametri

type

One of INPUT_GET, INPUT_POST, INPUT_COOKIE, INPUT_SERVER, or INPUT_ENV.

variable_name

Name of a variable to get.

filter

Identificatorul ID al filtrului ce va fi aplicat. Pagina manualului pentru Types of filters afișează filtrele disponibile.

Dacă parametrul este omis, se va utiliza FILTER_DEFAULT, ceea ce este echivalent cu FILTER_UNSAFE_RAW. Aceasta va duce la neaplicarea filtrării în mod implicit.

options

Associative array of options or bitwise disjunction of flags. If filter accepts options, flags can be provided in "flags" field of array.

Valorile întoarse

Value of the requested variable on success, FALSE if the filter fails, or NULL if the variable_name variable is not set. If the flag FILTER_NULL_ON_FAILURE is used, it returns FALSE if the variable is not set and NULL if the filter fails.

Exemple

Example #1 A filter_input() example

<?php
$search_html 
filter_input(INPUT_GET'search'FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
$search_url filter_input(INPUT_GET'search'FILTER_SANITIZE_ENCODED);
echo 
"You have searched for $search_html.\n";
echo 
"<a href='?search=$search_url'>Search again.</a>";
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

You have searched for Me &#38; son.
<a href='?search=Me%20%26%20son'>Search again.</a>

A se vedea și