get_resource_type

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7)

get_resource_type Întoarce tipul resursei

Descrierea

get_resource_type ( resource $handle ) : string

Această funcție obține tipul unei resurse date.

Parametri

handle

Handle-ul resursei în cauză.

Valorile întoarse

Dacă handle-ul furnizat este o resursă, această funcție va întoarce un string reprezentând tipul său. Dacă funcția nu poate identifica tipul, valoarea întoarsă va fi string-ul Unknown.

Această funcție va întoarce FALSE și va genera o eroare dacă handle nu este o resource.

Exemple

Example #1 Exemplu get_resource_type()

<?php
// Afișează: mysql link
$c mysql_connect();
echo 
get_resource_type($c) . "\n";

// Afișează: stream
$fp fopen("foo""w");
echo 
get_resource_type($fp) . "\n";

// Afișează: domxml document
$doc new_xmldoc("1.0");
echo 
get_resource_type($doc->doc) . "\n";
?>