gmmktime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gmmktimeObține momentul de timp Unix pentru o dată GMT

Descrierea

gmmktime ([ int $hour = gmdate("H") [, int $minute = gmdate("i") [, int $second = gmdate("s") [, int $month = gmdate("n") [, int $day = gmdate("j") [, int $year = gmdate("Y") [, int $is_dst = -1 ]]]]]]] ) : int

Este identică cu mktime() cu excepția că parametrii furnizați reprezintă o dată GMT. gmmktime() în interior utilizează mktime(), deci numai orele valide în timp local derivat pot fi utilizate.

Ca și la mktime() argumentele pot fi omise de la dreapta spre stânga, cu fiecare argument omis stabilit la valoarea GMT curentă corespunzătoare.

Parametri

hour

Numărul orei relativ cu începutul zilei determinat de month, day și year. Valorile negative se referă la ora înainte de miezul nopții a zilei în cauză. Valorile mai mari decât 23 se referă la ora corespunzătoare a zilei (zilelor) următoare.

minute

Numărul minutului relativ cu începutul orei determinat de hour. Valorile negative se referă la minutul orei precedente. Valorile mai mari decât 59 se referă la minutul corespunzător a orei (orelor) următoare.

second

Numărul de secunde relativ cu începutul minutului determinat de minute. Valorile negative se referă la secunda minutului precedent. Valorile mai mari decât 59 se referă la secunda corespunzătoare ale minutului (minutelor) următoare.

month

Numărul lunii relativ cu sfârșitul anului precedent. Valorile de la 1 până la 12 se referă la lunile normale ale anului în cauză. Valorile mai mici decât 1 (inclusiv valorile negative) se referă la lunile anului precedent în ordine inversă, deci 0 este Decembrie, -1 este Noiembrie, etc. Valorile mai mari decât 12 se referă la luna corespunzătoare a anului (anilor) următor.

day

Numărul zilei relativ cu sfârșitul lunii precedente. Valorile de la 1 până la 28, 29, 30 sau 31 (în dependență de lună) se referă la zilele normale ale lunii în cauză. Valorile mai mici decât 1 (inclusiv valorile negative) se referă la zilele lunii precedente, deci 0 este ultima zi a lunii precedente, -1 este penultima zi, etc. Valorile mai mari decât numărul de zile din luna respectivă se referă la ziua corespunzătoare din luna (lunile) următoare.

year

Anul

is_dst

Parametrii întotdeauna reprezintă o dată GMT, deci is_dst nu influențează rezultatul.

Notă:

Acest parametru a fost eliminat în PHP 7.0.0.

Valorile întoarse

Întoarce un moment de timp Unix de tip integer.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
7.0.0 Parametrul is_dst a fost eliminat.
5.1.0 Începând cu PHP 5.1.0, parametrul is_dst a devenit învechit. În rezultat, trabuie utilizată în loc noua facilitate de manipulare cu fusul orar.

Exemple

Example #1 Exemplu simplu gmmktime()

<?php
// Afișează: July 1, 2000 is on a Saturday
echo "July 1, 2000 is on a " date("l"gmmktime(000712000));
?>

A se vedea și

  • mktime() - Obține timestamp-ul Unix pentru o dată și oră
  • date() - Formatează o oră/dată
  • time() - Întoarce timpul curent Unix