gnupg_clearencryptkeys

(PECL gnupg >= 0.5)

gnupg_clearencryptkeysRemoves all keys which were set for encryption before

Descrierea

gnupg_clearencryptkeys ( resource $identifier ) : bool

Parametri

identifier

Identificatorul gnupg, obținut în rezultatul apelării gnupg_init() sau gnupg.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Procedural gnupg_clearencryptkeys() example

<?php
$res 
gnupg_init();
gnupg_clearencryptkeys($res);
?>

Example #2 OO gnupg_clearencryptkeys() example

<?php
$gpg 
= new gnupg();
$gpg -> clearencryptkeys();
?>