gnupg_getprotocol

(PECL gnupg >= 0.1)

gnupg_getprotocolReturns the currently active protocol for all operations

Descrierea

gnupg_getprotocol ( resource $identifier ) : int

Parametri

identifier

Identificatorul gnupg, obținut în rezultatul apelării gnupg_init() sau gnupg.

Valorile întoarse

Returns the currently active protocol, which can be one of GNUPG_PROTOCOL_OpenPGP or GNUPG_PROTOCOL_CMS.

Exemple

Example #1 Procedural gnupg_getprotocol() example

<?php
$res 
gnupg_init();
echo 
gnupg_getprotocol($res);
?>

Example #2 OO gnupg_getprotocol() example

<?php
$gpg 
= new gnupg();
echo 
$gpg -> getprotocol();
?>