gupnp_root_device_get_available

(PECL gupnp >= 0.1.0)

gupnp_root_device_get_availableCheck whether root device is available

Descrierea

gupnp_root_device_get_available ( resource $root_device ) : bool

Get whether or not root_device is available (announcing its presence).

Parametri

root_device

A root device identifier, returned by gupnp_root_device_new().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și