gupnp_service_notify

(PECL gupnp >= 0.1.0)

gupnp_service_notifyNotifies listening clients

Descrierea

gupnp_service_notify ( resource $service , string $name , int $type , mixed $value ) : bool

Notifies listening clients that the property have changed to the specified values.

Parametri

service

A service identifier.

name

The name of the variable.

type

The type of the variable. Type can be one of the following values:

GUPNP_TYPE_BOOLEAN
Type of the variable is boolean.
GUPNP_TYPE_INT
Type of the variable is integer.
GUPNP_TYPE_LONG
Type of the variable is long.
GUPNP_TYPE_DOUBLE
Type of the variable is double.
GUPNP_TYPE_FLOAT
Type of the variable is float.
GUPNP_TYPE_STRING
Type of the variable is string.

value

The value of the variable.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Erori/Excepții

Issues E_WARNING with either not correctly defined type of the variable or the value is not corresponding to the defined type.

A se vedea și