gupnp_service_proxy_set_subscribed

(PECL gupnp >= 0.1.0)

gupnp_service_proxy_set_subscribed(Un)subscribes to the service

Descrierea

gupnp_service_proxy_set_subscribed ( resource $proxy , bool $subscribed ) : bool

(Un)subscribes to the service.

Parametri

proxy

A service proxy identifier.

subscribed

Set TRUE to subscribe to this service.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și