idate

(PHP 5, PHP 7)

idateFormat a local time/date as integer

Descrierea

idate ( string $format [, int $timestamp = time() ] ) : int

Returns a number formatted according to the given format string using the given integer timestamp or the current local time if no timestamp is given. In other words, timestamp is optional and defaults to the value of time().

Unlike the function date(), idate() accepts just one char in the format parameter.

Parametri

format

The following characters are recognized in the format parameter string
format character Description
B Swatch Beat/Internet Time
d Day of the month
h Hour (12 hour format)
H Hour (24 hour format)
i Minutes
I (uppercase i) returns 1 if DST is activated, 0 otherwise
L (uppercase l) returns 1 for leap year, 0 otherwise
m Month number
s Seconds
t Days in current month
U Seconds since the Unix Epoch - January 1 1970 00:00:00 UTC - this is the same as time()
w Day of the week (0 on Sunday)
W ISO-8601 week number of year, weeks starting on Monday
y Year (1 or 2 digits - check note below)
Y Year (4 digits)
z Day of the year
Z Timezone offset in seconds

timestamp

Parametrul opțional timestamp este un integer și este un moment de timp Unix și are valoarea implicită a orei locale, dacă parametrul timestamp nu este indicat. Cu alte cuvinte, valoarea implicită este cea a funcției time().

Valorile întoarse

Returns an integer.

As idate() always returns an integer and as they can't start with a "0", idate() may return fewer digits than you would expect. See the example below.

Erori/Excepții

Fiecare apel al unei funcții de dată/oră va genera o E_NOTICE dacă zona orară nu este validă și/sau un mesaj E_STRICT sau E_WARNING dacă se utilizează setările sistemului sau variabila de mediu TZ. Vedeți de asemenea date_default_timezone_set()

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.1.0

Acum generează erori ale zonei orare de tip E_STRICT și E_NOTICE.

Exemple

Example #1 idate() example

<?php
$timestamp 
strtotime('1st January 2004'); //1072915200

// this prints the year in a two digit format
// however, as this would start with a "0", it
// only prints "4"
echo idate('y'$timestamp);
?>

A se vedea și

  • date() - Formatează o oră/dată
  • getdate() - Obține informația despre dată/oră
  • time() - Întoarce timpul curent Unix