imagecreatetruecolor

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

imagecreatetruecolorCreate a new true color image

Descrierea

imagecreatetruecolor ( int $width , int $height ) : resource

imagecreatetruecolor() returns an image identifier representing a black image of the specified size.

Parametri

width

Image width.

height

Image height.

Valorile întoarse

Întoarce un identificator de resursă de tip imagine în cazul succesului, FALSE în caz de erori.

Exemple

Example #1 Creating a new GD image stream and outputting an image.

<?php
header 
('Content-Type: image/png');
$im = @imagecreatetruecolor(12020)
      or die(
'Cannot Initialize new GD image stream');
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  'A Simple Text String'$text_color);
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Output of example : Creating a new GD image stream and outputting an image.

A se vedea și