imagepsfreefont

(PHP 4, PHP 5)

imagepsfreefontFree memory used by a PostScript Type 1 font

Avertizare

Această funcție a fost ELIMINATĂ în PHP 7.0.0.

Descrierea

imagepsfreefont ( resource $font_index ) : bool

imagepsfreefont() frees memory used by a PostScript Type 1 font.

Parametri

font_index

A font resource, returned by imagepsloadfont().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
7.0.0T1Lib support was removed from PHP, thus this function was removed.

Exemple

Example #1 imagepsfreefont() example

<?php
// Load a .pfb font file
$font imagepsloadfont('./bchbi.pfb');

// Do any operations with the font here

// Free the font from memory
imagepsfreefont($font);
?>

Note

Notă: Această funcție e disponibilă numai dacă PHP este compilat utilizând --with-t1lib[=DIR] .

A se vedea și