ini_restore

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ini_restoreRestores the value of a configuration option

Descrierea

ini_restore ( string $varname ) : void

Restores a given configuration option to its original value.

Parametri

varname

The configuration option name.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 ini_restore() example

<?php
$setting 
'y2k_compliance';

echo 
'Current value for \'' $setting '\': ' ini_get($setting), PHP_EOL;

ini_set($settingini_get($setting) ? 1);
echo 
'New value for \'' $setting '\': ' ini_get($setting), PHP_EOL;

ini_restore($setting);
echo 
'Original value for \'' $setting '\': ' ini_get($setting), PHP_EOL;
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

Current value for 'y2k_compliance': 1
New value for 'y2k_compliance': 0
Original value for 'y2k_compliance': 1

A se vedea și