kadm5_modify_principal

(PECL kadm5 >= 0.2.3)

kadm5_modify_principalModifies a kerberos principal with the given parameters

Descrierea

kadm5_modify_principal ( resource $handle , string $principal , array $options ) : bool

Modifies a principal according to the given options.

Parametri

handle

A KADM5 handle.

principal

The principal.

options

It is possible to specify several optional parameters within the array options. Allowed are the following options: KADM5_PRINC_EXPIRE_TIME, KADM5_PW_EXPIRATION, KADM5_ATTRIBUTES, KADM5_MAX_LIFE, KADM5_KVNO, KADM5_POLICY, KADM5_CLEARPOLICY, KADM5_MAX_RLIFE. KADM5_FAIL_AUTH_COUNT.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Example of modifying principal

<?php

$handle 
kadm5_init_with_password("afs-1""GONICUS.LOCAL""admin/admin""password");

$attributes KRB5_KDB_REQUIRES_PRE_AUTH;
$options = array(KADM5_PRINC_EXPIRE_TIME => 3451234,
                 
KADM5_POLICY => "gonicus",
                 
KADM5_ATTRIBUTES => $attributes);

kadm5_modify_principal($handle"[email protected]"$options);

kadm5_destroy($handle);
?>

A se vedea și