krsort

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

krsortSort an array by key in reverse order

Descrierea

krsort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] ) : bool

Sorts an array by key in reverse order, maintaining key to data correlations. This is useful mainly for associative arrays.

Parametri

array

The input array.

sort_flags

You may modify the behavior of the sort using the optional parameter sort_flags, for details see sort().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 krsort() example

<?php
$fruits 
= array("d"=>"lemon""a"=>"orange""b"=>"banana""c"=>"apple");
krsort($fruits);
foreach (
$fruits as $key => $val) {
    echo 
"$key = $val\n";
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

d = lemon
c = apple
b = banana
a = orange

A se vedea și