ldap_control_paged_result_response

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

ldap_control_paged_result_responseRetrieve the LDAP pagination cookie

Descrierea

ldap_control_paged_result_response ( resource $link , resource $result [, string &$cookie [, int &$estimated ]] ) : bool

Retrieve the pagination information send by the server.

Parametri

link

An LDAP link identifier, returned by ldap_connect().

result

cookie

An opaque structure sent by the server.

estimated

The estimated number of entries to retrieve.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.