ldap_parse_exop

(PHP 7 >= 7.2.0)

ldap_parse_exopParse result object from an LDAP extended operation

Descrierea

ldap_parse_exop ( resource $link , resource $result [, string &$retdata [, string &$retoid ]] ) : bool

Parse LDAP extended operation data from result object result

Parametri

link

An LDAP link identifier, returned by ldap_connect().

result

An LDAP result resource, returned by ldap_exop().

retdata

Will be filled by the response data.

retoid

Will be filled by the response OID.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și