mcrypt_decrypt

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_decryptDecrypts crypttext with given parameters

Avertizare

This function has been DEPRECATED as of PHP 7.1.0 and REMOVED as of PHP 7.2.0. Relying on this function is highly discouraged.

Descrierea

mcrypt_decrypt ( string $cipher , string $key , string $data , string $mode [, string $iv ] ) : string

Decrypts the data and returns the unencrypted data.

Parametri

cipher

Una din constantele MCRYPT_ciphername sau denumirea algoritmului ca șir de caractere.

key

The key with which the data was encrypted. If the provided key size is not supported by the cipher, the function will emit a warning and return FALSE

data

The data that will be decrypted with the given cipher and mode. If the size of the data is not n * blocksize, the data will be padded with '\0'.

mode

Una din constantele MCRYPT_MODE_modename sau unul din șirurile de caractere: "ecb", "cbc", "cfb", "ofb", "nofb" sau "stream".

iv

Utilizat pentru inițializare în modurile CBC, CFB, OFB și în unii algoritmi în modul STREAM. Dacă dimensiunea IV furnizat nu este susținută de modul înlănțuirii, sau dacă nu a fost furnizat un IV, însă modul de înlănțuire îl necesită, funcția va emite o avertizare și va întoarce FALSE.

Valorile întoarse

Returns the decrypted data as a string sau FALSE în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.6.0 Invalid key and iv sizes are no longer accepted. mcrypt_decrypt() will now throw a warning and return FALSE if the inputs are invalid. Previously keys and IVs were padded with '\0' bytes to the next valid size.

A se vedea și