method_exists

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

method_existsChecks if the class method exists

Descrierea

method_exists ( mixed $object , string $method_name ) : bool

Checks if the class method exists in the given object.

Parametri

object

An object instance or a class name

method_name

The method name

Valorile întoarse

Returns TRUE if the method given by method_name has been defined for the given object, FALSE otherwise.

Note

Notă:

Utilizarea acestei funcții va duce la utilizarea oricărui autoîncărcător înregistrat dacă clasa nu este cunoscută deja.

Exemple

Example #1 method_exists() example

<?php
$directory 
= new Directory('.');
var_dump(method_exists($directory,'read'));
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bool(true)

Example #2 Static method_exists() example

<?php
var_dump
(method_exists('Directory','read'));
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bool(true)

A se vedea și

  • function_exists() - Return TRUE if the given function has been defined
  • is_callable() - Verifică dacă conținutul unei variabile poate fi apelat în calitate de funcție
  • class_exists() - Verifică dacă clasa a fost definită