msession_connect

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.3)

msession_connectEfectuează conectarea la un server msession

Descrierea

msession_connect ( string $host , string $port ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.