msession_create

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.3)

msession_createCreează o sesiune

Descrierea

msession_create ( string $session [, string $classname [, string $data ]] ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.