msession_list

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.3)

msession_listListează toate sesiunile

Descrierea

msession_list ( void ) : array
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.