msession_set_data

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.3)

msession_set_dataStabilește datele nestructurate a unei sesiuni de date

Descrierea

msession_set_data ( string $session , string $value ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.