msg_queue_exists

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

msg_queue_existsCheck whether a message queue exists

Descrierea

msg_queue_exists ( int $key ) : bool

Checks whether the message queue key exists.

Parametri

key

Queue key.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și