ociplogon

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.0.0)

ociplogonPseudonim pentru oci_pconnect()

Descrierea

Pseudonim pentru oci_pconnect()

Avertizare

Acest pseudonim este ÎNVECHIT începând cu PHP 5.4.0. Utilizarea acestui pseudonim este foarte nerecomandabilă.