openal_buffer_create

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_buffer_create Generate OpenAL buffer

Descrierea

openal_buffer_create ( void ) : resource

Valorile întoarse

Returns an Open AL(Buffer) resource on success or FALSE on failure.

A se vedea și