pcntl_getpriority

(PHP 5, PHP 7)

pcntl_getpriorityGet the priority of any process

Descrierea

pcntl_getpriority ([ int $pid = getmypid() [, int $process_identifier = PRIO_PROCESS ]] ) : int

pcntl_getpriority() gets the priority of pid. Because priority levels can differ between system types and kernel versions, please see your system's getpriority(2) man page for specific details.

Parametri

pid

If not specified, the pid of the current process is used.

process_identifier

One of PRIO_PGRP, PRIO_USER or PRIO_PROCESS.

Valorile întoarse

pcntl_getpriority() returns the priority of the process or FALSE on error. A lower numerical value causes more favorable scheduling.

Avertizare

Această funcție poate întoarce valoarea Boolean FALSE, dar poate de asemenea întoarce o valoare non-Boolean care evaluează în FALSE. Vă rugăm să citiți secțiunea despre tipul Boolean pentru informații suplimentare. Utilizați operatorul === pentru a verifica valoarea întoarsă de această funcție.

A se vedea și